jctu@dmin

รับสมัครบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 2”

Number of View: 184

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 2” ในวันจันทร์ที่ 16 – อังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ ผศ.ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ ผศ.กุลนารี เสือโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ และ อ.ดร.อริสรา (กำธรเจริญ) วิภาตะวัต อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เมื่อผู้เข้าร่วมผ่านการอบรมครั้งนี้แล้ว จะสามารถเข้าใจความรู้เบื้องต้นและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง อีกทั้งยังสามารถผลิตรายการวิทยุเบื้องต้นได้จากการได้ทดลองปฏิบัติจริง

ในการนี้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จึงขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการ “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรุ่นที่ 2” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ประสงค์เข้าอบรมกรุณาส่งใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มกลับมายังคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-696-5100
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

Poster-Training-JC-Radioproduction-2nd

NHK World Radio Japan ส่งสารแสดงความเสียใจในการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Number of View: 154

NHK World Radio Japan บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งญี่ปุ่น โดย Yuki Sakagami Internationnal Broadcasting Division และ Mari Xu Kitaizumi ส่งสารแสดงความเสียใจในการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

NHK message main

 

ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

Number of View: 183

radiotraining-closed

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัด  โครงการอบรม “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง”
สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2559
ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขออภัย ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559
ส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร. 0-2986-8328
สอบถามเพิ่มเติม : สุจิรา โลหะทัด (กอล์ฟ) โทร. 0-2696-5100

Number of View: 317

TU-rector-interview58-05

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2558 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมบันทึกรายการเพื่ออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AM981KHz เนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการสัมภาษณ์พิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ปิ่นโต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
โดยมี คุณไพโรจน์ กลิ่นเกษร นายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์ ผู้รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการพิเศษ รวมถึงการปาฐกถาทางวิชาการของ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “ชีวิตมืดของโรฮิงญา ผู้คนที่ไร้ทางออก”และ เรื่อง “สอนอยางไรให้สนุกและมีความสุขกับการวิจัย” ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ทางคลื่นวิทยุ AM 981 KHz และทางเว็บไซต์ www.radio981.tu.ac.th

ครบรอบ ๕๐ ปี วันสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Number of View: 307

am981-50years-16

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายไพโรจน์ กลิ่นเกษร นายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำบุคลากร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปี วันสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ณ อาคารเครื่องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ปิ่นโต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธี