เชิดชูครูเพลง

รับสมัครบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 2”

Number of View: 184

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 2” ในวันจันทร์ที่ 16 – อังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ ผศ.ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ ผศ.กุลนารี เสือโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ และ อ.ดร.อริสรา (กำธรเจริญ) วิภาตะวัต อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เมื่อผู้เข้าร่วมผ่านการอบรมครั้งนี้แล้ว จะสามารถเข้าใจความรู้เบื้องต้นและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง อีกทั้งยังสามารถผลิตรายการวิทยุเบื้องต้นได้จากการได้ทดลองปฏิบัติจริง

ในการนี้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จึงขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการ “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรุ่นที่ 2” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ประสงค์เข้าอบรมกรุณาส่งใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มกลับมายังคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-696-5100
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

Poster-Training-JC-Radioproduction-2nd

โครงการธรรมศาสตร์สานศิลป์ โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Number of View: 330

เมื่อวัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เดินทางมาบันทึกเสียงดนตรีไทย ในโครงการธรรมศาสตร์สานศิลป์ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง อีกทั้งยังเป็นเวทีการแสดงความสามารถด้านดนตรีไทยของเยาวชน เพื่อสืบสานการดนตรีไทยต่อไป

เสวนาเชิดชูเกียรติครูเอื้อ สุนทรสนาน 105 ปี ชาตกาล

Number of View: 403

         สถานนีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้งไทย จัดเสวนา หัวข้อ “เชิดชูเกียรติครูเอื้อ สุนทรสนาน 105 ปีชาตกาล” โดยได้รับเกียรติจาก

●คุณพูลสุข สุริยพงษ์รังษี (ครูดำ) หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์
●คุณพรศุลี วิชเวช นักร้องดาวค้างฟ้าวงสุนทราภรณ์
●คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์ กรรมการ-เลขานุการ มูลนิธิสุนทราภรณ์
●คุณวินัย นุกพิทักษ์ จากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
●คุณพยงค์ คชาลัย ศิษย์เก่าอาวุโสคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน

_MG_5586 _MG_5591 _MG_5594 _MG_5609

 

เปิดตัวผู้ดำเนินรายการประเพณีวิถีไทย

Number of View: 599

4 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดตัวผู้ดำเนินรายการประเพณีวิถีไทย ทีมใหม่ ออกอากาศทุกวันอังคาร 11.05-12.00 น. รายการที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวขอวัฒนธรรมไทย จากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ติดตามได้ทางสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ AM 981 KHz

0201030405

รายการพิเศษ อภิปรายข้ามแดน ในโอกาส 100 ปีชาตกาล อาจารย์จำนง รังสิกุล บิดาแห่งโทรทัศน์ไทย

Number of View: 728

ในโอกาส 100 ปีชาตกาล  อาจารย์จำนง  รังสิกุล  บิดาแห่งโทรทัศน์ไทย 59 ปี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน48 ปี สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     สถานีวิทยุ 2 สถาบัน  ร่วมกันจัดรายการพิเศษ  อภิปรายข้ามแดนซึ่งเป็นรายการที่ อาจารย์จำนงค์   รังสิกุล  เป็นผู้คิดริเริ่มขึ้น   ในหัวข้อ ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ  เอกราช เอกลักษณ์   เอกศักดิ์ศรี  เป็นคันฉ่องส่องความงานและความดีเป็นโคมฉายช่วยชี้วิถีชน   โดยมีผู้อภิปรายฝ่ายธรรมศาสตร์คือ ดร.อนุชา   ทีรคานนท์  อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาหนังสื่อพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  และ อาจารย์สุดแดน    วิสุทธิลักษณ์  อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   คุณเนาวรัตน์    พงษ์ไพบูลย์   ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์  ผู้อภิปรายฝ่ายจุฬา  คือ ม.ร.ว.อรฉัตร  ซองทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  และ อาจารย์กรรชิต  จิตรทาน  ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีศาสตราจารย์ จุมพล  รอดคำดี  เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ออกอากาศ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เอ.เอ็ม.981 กิโลเฮิร์ทซ  วิทยุออนไลน์   www.RADIO 981.tu.ac.thและทางสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอฟ.เอ็ม 101.5 เมกกะเฮิร์ทซ  วิทยุออนไลน์

07 06 05 04 08 01 02 03