โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

Number of View: 4094

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม บันทึกเสียงดนตรีไทย ณ โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 เพื่อออกอากาศช่วงรายการ “ธรรมศาสตร์สานศิลป์” ทางคลื่นวิทยุ AM 981 KHz ซึ่งกำหนดออกอากาศเป็น 2 ตอน ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 และวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553