โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

Number of View: 3939

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม บันทึกเสียงดนตรีไทย ณ โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เพื่อออกอากาศช่วงรายการ “ธรรมศาสตร์สานศิลป์” ทางคลื่นวิทยุ AM 981 KHz ซึ่งกำหนดออกอากาศเป็น 2 ตอน ในวันศุกร์ที่ 12 และ 19 กุมภาพันธ์ 2553