ชุมนุมดนตรีไทย ม.ธรรมศาสตร์

Number of View: 3118

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ชุมนุมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บันทึกเสียงดนตรีไทย ณ โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2553 เพื่อออกอากาศช่วงรายการ “ธรรมศาสตร์สานศิลป์” ทางคลื่นวิทยุ AM 981 KHz ซึ่งกำหนดออกอากาศเป็น 2 ตอน ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ และ ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553