โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

Number of View: 2975

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี บันทึกเสียงดนตรีไทย ณ โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ สถานีวิทยุธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เพื่อออกอากาศช่วงรายการ “ธรรมศาสตร์สานศิลป์” ทางคลื่นวิทยุ AM 981 KHz ซึ่งกำหนดออกอากาศเป็น 2 ตอน ในวันศุกร์ที่ 18 และวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552