โรงเรียนวัดชีปะขาว

Number of View: 2303

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนวัดชีปะขาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี บันทึกเสียงบรรเลงดนตรีไทย ณ ห้องสตูดิโอ สถานีวิทยุธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เพื่อออกอากาศช่วงรายการ “ธรรมศาสตร์สานศิลป์” ทางคลื่นวิทยุ AM 981 KHz ซึ่งกำหนดออกอากาศเป็น 2 ตอน ในวันศุกร์ที่ 20 และวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552