โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง

Number of View: 2982

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง บันทึกเสียงบรรเลงวงดนตรีไทยโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง ณ ห้องส่งสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เพื่อออกอากาศช่วงรายการ “ธรรมศาสตร์สานศิลป์” ทางคลื่นวิทยุ AM 981 KHz ซึ่งกำหนดออกอากาศเป็น 2 ตอน ในวันศุกร์ที่ 17 และวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552