โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

Number of View: 2955

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง บันทึกเสียงบรรเลงวงดนตรีไทยโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ณ ห้องส่งสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เพื่อออกอากาศช่วงรายการ “ธรรมศาสตร์สานศิลป์” ทางคลื่นวิทยุ AM 981 KHz ซึ่งกำหนดออกอากาศเป็น 2 ตอน ในวันศุกร์ที่ 3 และวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552