โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

Number of View: 3491

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร บันทึกเสียงบรรเลงวงดนตรีไทยโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ณ ห้องส่งสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 เพื่อออกอากาศช่วงรายการ “ธรรมศาสตร์สานศิลป์” ทางคลื่นวิทยุ AM 981 KHz ซึ่งกำหนดออกอากาศเป็น 2 ตอน ในวันศุกร์ที่ 19 และวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552