โรงเรียนศรีบุณยานนท์

Number of View: 3867

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ บันทึกเสียงบรรเลงวงดนตรีไทยโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เพื่อออกอากาศช่วงรายการ “ธรรมศาสตร์สานศิลป์” ทางคลื่นวิทยุ AM 981 KHz ซึ่งกำหนดออกอากาศเป็น 2 ตอน ในวันศุกร์ที่ 5 และวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552