เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

Number of View: 2644

เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน เป็นรายการสนทนาที่เกิดจากความร่วมมือของสถานีวิทยุในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความต้องการจะเสนอข่าว สาระความรู้ และสารคดี ให้ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งออกอากาศพร้อมกัน ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.00 -13.00น. โดยมีสถาบันดังนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่  สถานีวิทยุศึกษา  และมหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นผลให้พื้นที่การกระจายเสียงรายการ ครอบคลุมทุกภูมิภาคกว่า 30 จังหวัด ทั่วประเทศ